Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET


Bouw nieuwe linkeroever thv brug Oevel-Punt Renovatie van de oeververdediging op linkeroever tussen de Braambeek en Melkerijstraat
Bouw nieuwe rechteroever in de bocht van Merksem Verhogen van E314-bruggen en Herbouw brug Viversel te Zolder
Bouw van een nieuwe oever en wegenis - zone Melkerijstraat Vernieuwen cilinderschuiven te Hasselt, Diepenbeek en Genk
Herbouw brug Deurne-Bal te Antwerpen-Deurne Verplaatsen goederenspoor L207 te Olen-Hoogbuul
Renovatie sluisbrug Ham

Albertkanaal

Herbouw brug Deurne-Bal te Antwerpen-Deurne
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1084
Locatie (gemeente, oever) ANTWERPEN
Projectomschrijving Herbouw brug Deurne-Bal te Antwerpen-Deurne
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2016/10/24
Vermoedelijke einddatum maart 2018
Aannemer THV Jan De Nul - Herbosch-Kiere
Werfleider ir. Kurvers Timothy / ir. Stefan Sablon: : 011-29 84 00 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Wordt een omleiding voor voorzien vanaf maart 2017
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Vertraagd varen, beperkte hinder Werken aan de kades en over het kanaal
voor fietsers en voetgangers Wordt een omleiding voor voorzien vanaf maart 2017

Terug naar boven

Bouw van een nieuwe oever en wegenis - zone Melkerijstraat
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1069
Locatie (gemeente, oever) SCHOTEN
Projectomschrijving Bouw van een nieuwe oever en wegenis - zone Melkerijstraat - over een lengte van 370 meter
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/12/14
Vermoedelijke einddatum december december 2016
Aannemer Herbosch-Kiere nv
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Beperkte hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Vertraagd varen
voor fietsers en voetgangers Beperkte hinder

Terug naar boven

Verhogen van E314-bruggen en Herbouw brug Viversel te Zolder
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1064
Locatie (gemeente, oever) HEUSDEN-ZOLDER
Projectomschrijving Het project is opgesplitst in 7 deelcontracten (afgekort DC). DC 1 (= bouw tijdelijke brug) bestaat uit 2 deelopdrachten (afgekort DO). DC1/DO1 : studiefase tijdelijke brug loopt tot einde november 2015. DC1/DO2 : start werken op 06/01/2016, einde verwacht tegen februari 2017 DC2 (= verhoging brug E314 richting Leuven) + DC3 (= sanering brug Leuven) start na DC1 en einde wordt verwacht tegen oktober 2017. DC4 (= verhoging brug E314 richting Genk) start na einde DC2 en DC3 en einde wordt verwacht in 2e helft 2018. Aansluitend zal DC6 starten (= verwijderen tijdelijke brug). DC7 (= herbouw brug Zolder) wordt verwacht klaar te zijn 2e helft 2019.
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/05/09
Vermoedelijke einddatum 2e helft 2019
Aannemer Deckx NV Alg. Ond.
Werfleider Toezicht: Stijn Mennen 0495-91 75 68 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Vanaf februari/maart 2017 zal de tijdelijke brug in gebruik worden genomen en zal er een snelheidsbeperking en versmalde rijstroken zijn. Vervolgens kunnen afwisselend bruggen van autosnelweg verhoogd en gesaneerd worden.
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Enkel stremming tijdens invaren brug. Dit wordt verwacht in september 2016
voor fietsers en voetgangers Jaagpad t.h.v. werf wordt afgesloten en omgeleid

Terug naar boven

Bouw nieuwe rechteroever in de bocht van Merksem
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1042
Locatie (gemeente, oever) ANTWERPEN
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/03/01
Vermoedelijke einddatum midden 2017
Aannemer THV Besix nv / West-Construct nv
Werfleider ing. Kristien Vandormael: 011-29 84 00 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Het gemotoriseerd verkeer zal altijd doorgang kunnen vinden via een omleidingsweg. Tijdens de omschakeling is er mogelijk tijdelijk hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Mogelijkheid tot snelheidsbeperking
voor fietsers en voetgangers De fietsers zullen altijd doorgang kunnen vinden via een omleidingsweg

Terug naar boven

Verplaatsen goederenspoor L207 te Olen-Hoogbuul
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1090
Locatie (gemeente, oever) OLEN
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2016/12/12
Aannemer Taveirne NV
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Geen hinder

Terug naar boven

Vernieuwen cilinderschuiven te Hasselt, Diepenbeek en Genk
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1024
Locatie (gemeente, oever) ALLE GEMEENTEN
Projectomschrijving werkzaamheden: DC 1: werkzaamheden in het atelier zijn beƫindigd DC 2: middensluis Hasselt, werken gestart op 1 april 2016 DC 3: noordersluis Hasselt DC 4: middensluis Diepenbeek DC 5: noordersluis Diepenbeek DC 6: middensluis Genk DC 7: noordersluis Genk
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2013/04/01
Vermoedelijke einddatum niet gekend
Aannemer THV Roegiers - Egemin - Kruibeke
Werfleider ir. Elke Vanlommel: 011-29 84 00 Toezicht: Geert Bessemans 0477-58 09 80 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Voorlopig geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Voorlopig geen hinder
voor fietsers en voetgangers Voorlopig geen hinder

Terug naar boven

Renovatie sluisbrug Ham
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1083
Locatie (gemeente, oever) HAM
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2016/08/02
Aannemer Renotec nv
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Geen hinder
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Geen hinder

Terug naar boven

Bouw nieuwe linkeroever thv brug Oevel-Punt
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1063
Locatie (gemeente, oever) GEEL/WESTERLO
Projectomschrijving Een nieuwe kaaimuur wordt aangelegd in het verlengde van de RORO-kaai. Het jaagpad en de spoorlijn worden rechtgetrokken. Na afbraak van de oude kaaimuur en duikerconstructies volgen de grond- en baggerwerken voor het verwijderen van de vernauwing. De werf is momenteel onderbroken in functie van verlegging collector,
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/04/01
Vermoedelijke einddatum najaar 2017
Aannemer Hye nv
Werfleider ing. Maarten Hermans: 011-29 84 00 Toezicht: Gos Cindy 0492-58 60 24 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Jaagpad onderbroken vanaf september 2015 tot einde der werken
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) - Ponton aan linkeroever medio 2017 - Baggerwerken linkeroever medio 2017
voor fietsers en voetgangers - Jaagpad : omleiding voorzien vanaf september 2015 tot einde der werken (omleiding t.e.m. brug Olen - Hoogbuul)

Terug naar boven

Renovatie van de oeververdediging op linkeroever tussen de Braambeek en Melkerijstraat
Waterweg Albertkanaal
Bestek WBK-BB1077
Locatie (gemeente, oever) SCHOTEN
Projectomschrijving Renovatie oeververdediging
Aanvangsdatum (gepland/effectief) 2015/12/14
Vermoedelijke einddatum december 2016
Aannemer Herbosch-Kiere nv
Werfleider ir. Timothy-Wayne Kurvers: 011-29 84 00 (011 29 84 00)
Verwachte hinder
voor wegverkeer genomen maatregelen (omleiding) Beperkte doorgang
voor scheepvaart (scheepvaartbericht) Geen hinder
voor fietsers en voetgangers Beperkte doorgang

Terug naar boven