Disclaimer

nv De Scheepvaart wil de gebruikers van de kanalen zo goed mogelijk van dienst zijn. Deze website is dan ook met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar houdt de aanvaarding in door de gebruiker van de hiernavolgende voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en nv De Scheepvaart kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker moet op haar juistheid worden geverifieerd bij de bevoegde dienst van nv De Scheepvaart.

De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door de gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart. 

nv De Scheepvaart kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere website, in het bijzonder ten gevolge van louter informatieve links of hyperlinks, met inbegrip, zonder enige beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

De links naar andere sites houden geen akkoord in met de inhoud van deze sites en nv De Scheepvaart is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze sites wordt gemaakt.