Technische gegevens kanalen

Niemand is graag de weg kwijt. Daarom brengen we u hier het volledige waterwegennet van nv De Scheepvaart duidelijk in kaart. Wilt u praktische informatie? Dan is dit het juiste adres: wanneer kan ik varen, welke afmetingen mag mijn schip hebben, adressen en telefoonnummers van de diensten, de vaarrechten ... je vindt het allemaal terug op de pagina achter de onderstaande link.

Technische gegevens kanalen 

Het Albertkanaal en de Kempense kanalen zijn uitgerust met kaaimuren waaraan vaartuigen kunnen worden geladen en/of gelost.

Deze kaaimuren zijn grotendeels vergund aan o.a. bedrijven voor de aanvoer of afvoer van goederen, produkten, materialen, enz.

De niet-vergunde kaaimuren hebben een openbaar karakter. Voor het laden of lossen van vaartuigen aan de openbare kaaimuur dient eveneens vooraf de nodige vergunning bekomen te worden van nv De Scheepvaart.

RIS is dag en nacht bereikbaar, zeven dagen op zeven via het gratis nummer 0800 30 440.
Bellen vanuit het buitenland kan via +32 11 27 99 00.