Scheepvaartreglementering

 

Regels van toepassing op de waterwegen onder beheer van nv De Scheepvaart

 1. Het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk bepaalt de regels die op het Belgische waterwegennet van toepassing zijn (Koninklijk besluit van 15 oktober 1935)

   
 2. Voor de vaarregels is op deze waterwegen ook het nieuwe 'Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren' van toepassingen

  - Koninklijk besluit van 24 september 2006

  - Bijlage: Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.
   
 3. Op de Gemeenschappelijke Maas gelden specifieke regels.

  - Overeenkomst van 6 januari 1993 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de Gemeenschappelijke Maas.

  - Bijlage: Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas (6 januari 1993)
                 ° Bijlage II: Verkeerstekens  
                 ° Bijlage III: Markering van het vaarwater

  - Wet van 15 maart 2002 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de Gemeenschappelijke Maas, ondertekend in Brussel op 6 januari 1993.
   
 4. Andere scheepvaartwegen:

         - Koninklijk besluit van 7 september 1950 houdende bijzondere reglementen van sommige
            scheepvaartwegen

         - Bijlage: Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen.

 

Scheepvaartrechten

(De bedragen in onderstaande tabellen zijn basisbedragen die jaarlijks worden geïndexeerd)

Geladen vaartuigen

0,000262 euro per tonkilometer, excl. 21% btw.

Lege vaartuigen

 

< 20 km

= 20 km

Tonnenmaat = 400 ton

0,52

1,04

Tonnenmaat > 400 ton

1,04

2,07

*Excl. 21% btw.

Sleep- en duwboten met geladen schepen

PK

Prijs per PK en per ton km

Minimum per km

0 tot 60 PK

0,001057

-

61 tot 150 PK

0,000705

0,046651

151 tot 400 PK

0,000552

0,077751

> 400 PK

0,000239

0,155502

*Excl. 21% btw.

Sleep- en duwboten met ledige schepen

PK

Prijs per PK en per ton km

Minimum per km

0 tot 60 PK

0,0005285

-

61 tot 150 PK

0,0003525

0,0233255

151 tot 400 PK

0,000261

0,0388755

> 400 PK

0,0001195

0,077751

*Excl. 21% btw.

Losvarende sleep- en duwboten

PK

Reizen < 20 km

Reizen = 20 km

0 tot 150 PK

0,41

0,78

> 150 PK

1,04

1,3

*Excl. 21% btw.

Abonnement voor passagiersvaartuigen

Categorie Grootste lengte van de romp van het schip 1 kalenderdag 1 maand 1 seizoen 1 jaar
1 < of = 15 m 11,05 euro 44,16 euro 154,58 euro 176,76 euro
2 > 15 m en < of = 25 m 22,08 euro 88,34 euro 309,17 euro 353,33 euro
3 > 25 m en < of = 40 m 44,16 euro 176,67 euro 618,34 euro 706,68 euro
4 > 40 m en < of = 60 m 88,34 euro  353,33 euro 1236,68 euro 1413,35 euro
5 > 60 m en < of = 80 m 176,67 euro 706,68 euro 2473,36 euro 2826,70 euro
6 > 80 m en < of = 100 m 353,33 euro 1413,35 euro 4946,73 euro 5653,40 euro
7 > 100 m 441,67 euro 1766,69 euro 6183,41 euro 7066,75 euro

* Excl. 21% btw.

** Deze bedragen gelden voor alle bevaarbare waterwegen in Vlaanderen.

Vaarsnelheden

Vaarsnelheden op het Albertkanaal

Op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen

Diepgang

Maximale snelheid

= 1 m

15 km/u.

1,01 – 2 m

12 km/u.

2,01 – 2,5 m

10 km/u.

> 2,5 m

8 km/u.

Andere kanalen

Op de volgende kanalen is de maximum toegelaten vaarsnelheid 7km/u.

 • Kanaal naar Beverlo
 • Kanaal Briegden-Neerharen
 • Zuid-Willemsvaart
 • Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 • Kanaal Bocholt-Herentals