Inleiding

De kanalen van nv De Scheepvaart vormen unieke landschappen en stromen vaak door waardevolle natuur- en recreatiegebieden. Ze zijn dan ook belangrijk voor het toerisme en de vrijetijdsbesteding. Wandelaars, fietsers, hengelaars, ruiters en watersporters vinden de weg naar het kanaal. Zowel in Antwerpen als in Limburg maken de jaagpaden deel uit van het fietsroutenetwerk.

De waterwegbeheerders nv De Scheepvaart en Zeekanaal NV hebben gezamenlijk een visie 'Recreatie op het water' opgesteld.
Die visie vormt voor ons het gemeenschappelijke kader waarbinnen wij recreatie op onze waterwegen verder willen zien en laten ontwikkelen en zal ook de basis vormen voor overleg en samenwerking wat betreft recreatie op het water met andere overheden, organisaties en stakeholders.

Je kan de beleidsvisie raadplegen en downloaden via de volgende link:
Beleidsvisie Recreatie op het water