Wie zijn wij

In 2017 stromen de twee Vlaamse waterwegbeheerders, Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart, naar elkaar toe. Samen worden wij De Vlaamse Waterweg nv. De volledige integratie wordt afgerond tegen het jaareinde.

Deze fusie heeft een positieve invloed op de gebruiker én op de burger. Onze kerntaken strekken zich immers tot ver voorbij het stimuleren van watergebonden transport uit. Naast mobiliteit zet De Vlaamse Waterweg nv sterk in op waterbeheersing en het bevorderen van het leven op en langs de waterwegen, van leefbaarheid over recreatie tot milieu, waardoor ze een belangrijke schakel wordt voor de gehele maatschappij.

Door onze krachten te verenigen, gaan we de toekomst ijzersterk tegemoet. Want door nú samen te werken, kunnen we morgen sneller evolueren en innoveren. Door de handen in elkaar te slaan en expertise, kennis en visie te delen over mobiliteit, leefbaarheid en waterbeheersing, zal De Vlaamse Waterweg nv nog sterker bijdragen aan de welvaart in Vlaanderen.

Meer info: www.vlaamsewaterweg.be