R.I.S.

De Europese Commissie besliste in 2007 om voor alle bevaarbare waterlopen River Information Services (RIS) uit te bouwen. Door de gebruikers van de Europese waterwegen overal dezelfde diensten, standaarden en informatie te bieden, drijft RIS de doorstroming en veiligheid van de binnenscheepvaart nog op. In 2009 startte nv De Scheepvaart in Hasselt een RIS-centrum op dat de toestand op al onze waterwegen continu opvolgt en dag en nacht bereikbaar is. Meer informatie vind je op ris.vlaanderen.be.
 
RIS is dag en nacht bereikbaar, zeven dagen op zeven via het gratis nummer 0800 30 440.
Bellen vanuit het buitenland kan via +32 11 27 99 00.