Kaaimuren

Langs onze waterwegen zijn er tal van plaatsen waar je goederen kunt laden en lossen. Deze zijn opgedeeld in publieke en private kaaimuren.
 
Deze kaaimuren langs het Albertkanaal en de Kempense kanalen zijn grotendeels vergund aan o.a. bedrijven voor de aanvoer of afvoer van goederen, producten, materialen, enz.
 
De niet-vergunde kaaimuren hebben een openbaar karakter. Ook voor het laden of lossen van vaartuigen aan de openbare kaaimuur moet je vooraf de nodige vergunning bekomen van nv De Scheepvaart.