Inleiding

 nv De Scheepvaart investeert voortdurend in de verdere uitbouw en het onderhoud van de infrastructuur, met respect voor het milieu en de omgeving. Uiteraard gebeurt dit met aandacht voor een betere dienstverlening aan alle gebruikers van de waterwegen.

De binnenvaart stimuleren en verder uitbouwen als een volwaardig alternatief voor het wegverkeer vraag de komende jaren nog forse investeringen. De mechanisering, automatisering, vernieuwing en verhoging van bruggen en een capaciteitsuitbreiding van de sluizen vormen de hoogste prioriteiten. Samen met het verbreden van het Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen, zijn deze infrastructuurwerken cruciaal voor een toekomstgerichte binnenvaart.

De afdeling Waterbouwkunde staat in voor de realisatie van nieuwe projecten of de herbouw van bestaande projecten.