Voordelen van binnenvaart

De binnenvaart is een snel en milieuvriendelijk alternatief dat andere vormen van transport kan vervangen of aanvullen. Nieuwe technieken en technologieën maken van de waterweg een betrouwbare, veilige transportmodus met talloze economische, ecologische en maatschappelijke voordelen.

Schippers zijn moderne ondernemers die klantgericht en prijsbewust voldoen aan elke transportvraag. Containers maken de binnenvaart nog interessanter. De exponentiële toename van het aantal vervoerde containers – van 0 naar 350.000 op amper 15 jaar! – spreekt boekdelen.
 
 
10 argumenten voor de binnenvaart:
 
 1. Klantvriendelijk

  De binnenvaart is een flexibele sector die zich voortdurend aanpast aan de markt. Voor elk type lading is er een geschikt schip. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen een beroep doen op het uitgebreide dienstenpakket van de containerterminals.
   
 2. Bedreven

  Onze binnenvaartondernemers zijn goed opgeleide vaklui die geregeld bijscholing volgen. Om de toekomst van de sector te verzekeren, wordt zwaar geïnvesteerd in het onderwijs. De sector stelt rechtstreeks 6.000 mensen tewerk. Onrechtstreeks gaat het alleen al in het werkgebied van nv De Scheepvaart om een goede 120.000 arbeidsplaatsen.
   
 3. Bereikbaar

  Het uitgebreide, dichte waterwegennet brengt je overal. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de buurlanden. Meer dan 25.000 km binnenvaartwegen verbinden de belangrijkste industriële centra van Europa.
   
 4. Just in time

  De binnenvaart is snel en betrouwbaar. Een binnenschip staat nooit in de file en ondervindt nauwelijks hinder van de weersomstandigheden. Just in time is voor de binnenvaart geen loze kreet.
   
 5. Modern

  De binnenvaart is een innovatieve, hoogtechnologische sector. Moderne communicatiemiddelen leiden het logistieke gebeuren in goede banen. Tracking & tracing laat toe om goederen altijd en overal te lokaliseren.
   
 6. Volume

  De binnenvaart heeft capaciteit op overschot. Er zijn voldoende schepen om aan de vraag te voldoen en op de kanalen zijn er geen files. Door de schaalvergroting daalt het aantal schepen, maar stijgt het laadvermogen. Een schip met een laadvermogen tot 1.200 ton vervoert evenveel goederen als 40 treinwagons of 50 vrachtwagens.
   
 7. Duurzaam

  Met 5 liter brandstof vervoert een binnenschip 1 ton goederen 500 km ver. Met de trein is dat 333 met een vrachtwagen 100 en met een vliegtuig amper 6,6 km. Per tonkilometer stoot een binnenschip maar half zoveel CO2 uit als een dieseltrein en hooguit een kwart zoveel als een vrachtwagen. De binnenvaart is zonder meer de meest milieuvriendelijke vervoersmodus.
   
 8. Veilig

  Op het water gebeuren nauwelijks ongevallen en dubbelwandige schepen zorgen ervoor dat ook gevaarlijke ladingen altijd veilig aankomen. De voorschriften zijn streng en worden goed nageleefd. Ongevallen met doden of zwaargewonden zijn dan ook uiterst zeldzaam.
   
 9. Goedkoop

  Het vervoer per binnenschip is niet alleen prijsconcurrentieel, ook de externe en maatschappelijke kosten door geluidsoverlast, vervuiling en ongevallen zijn laag. Volgens de Europese Commissie gaat het om amper 4 euro per tonkilometer, tegenover 12,4 voor het spoor en 24,2 euro voor het wegtransport.
   
 10. Toekomstgericht

  De congestiekost door zwaar wegverkeer in België wordt geraamd op 5,38 euro per 1.000 tonkilometer. Meer transport via de waterwegen betekent minder verkeer op de autowegen, minder files en minder kosten. Bedrijven die kiezen voor een modal shift en volledig of gedeeltelijk op de binnenvaart overschakelen, kiezen voor de toekomst.