Steunmaatregelen

De binnenvaart speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als logistieke regio en is uitermate belangrijk voor de mobiliteit en de veiligheid op onze wegen. De binnenvaart vormt immers een goed alternatief voor heel wat wegtransporten en laat zich uitstekend inpassen in multimodale concepten.
nv De Scheepvaart ontwikkelt dan ook initiatieven om bedrijven te overtuigen van de talrijke voordelen van de binnenvaart en werkte bovendien enkele steunmaatregelen uit.
 

Call II Watertruck+ operatoren

Publicatiedatum: 16 september 2016

De raad van bestuur van bvba Watertruck+ heeft beslist om een tweede marktverkenning te starten om extra operators bij het project te betrekken.

Via deze link kan je de specificaties van deze open oproep, genaamd Call II, terugvinden.

Uiterlijke tijdstip van ontvangst van kandidaturen is 10 oktober 2016 om 10 uur.

Meer informatie over het project Watertruck+

Transportdeskundige


nv De Scheepvaart, VOKA en UNIZO bundelen de krachten en bieden bedrijven een gratis analyse aan van hun materiaalstromen en de mogelijkheden van een modal shift naar de waterweg. Meer informatie vind je hier.

Intermodaal Vervoer


Met deze steunmaatregel bevordert de Vlaamse regering de modale verschuiving van het containervervoer naar de binnenvaart bevorderen. In 2008 zijn met de terminaloperatoren overeenkomsten afgesloten voor de administratieve afhandeling van de subsidie van 17,50 euro. De maatregel trad in werking op 1 januari 2009 en loopt nog tot 2011.
 

Centraal Boekingsplatform


Om de binnenvaart (en het spoor) te stimuleren en de zeehavens beter te ontsluiten, richtte de Vlaamse overheid in 2009 het Centraal Boekingsplatform (CBP) op. Expediteurs kunnen via dit platform  informatie inwinnen over de beschikbaarheid en de reservatie van containers. Het CBP zorgt zo voor een optimaal gebruik van de beschikbare containers en beperkt het vervoer van lege containers tot een minimum.


 

Kaaimuren