Kaaimuren

Langs onze waterwegen zijn er tal van plaatsen waar je goederen kunt laden en lossen. Deze zijn opgedeeld in publieke en private kaaimuren.
 
Deze kaaimuren langs het Albertkanaal en de Kempense kanalen zijn grotendeels vergund aan o.a. bedrijven voor de aanvoer of afvoer van goederen, producten, materialen, enz.
 
De niet-vergunde kaaimuren hebben een openbaar karakter. Ook voor het laden of lossen van vaartuigen aan de openbare kaaimuur moet je vooraf de nodige vergunning bekomen van nv De Scheepvaart.
 
 
 
Publiek-Private Samenwerking van laad- en losinstallaties

In een publiek-private samenwerking (PPS) werken overheid en privé-sector samen met inbreng van ieders knowhow en middelen om complementaire doelstellingen te realiseren.

Bedrijven of organisaties die voor de aan- of afvoer van grondstoffen of goederen de waterweg willen gebruiken zoeken een installatie voor het laden of lossen. Sommigen kunnen hiervoor terecht bij bestaande installaties of logistieke operatoren, maar in de meeste gevallen is er  behoefte aan een nieuw aan te leggen bedrijfsgebonden overslaginstallatie.
 
Naast de realisatie van vlotte doorgangs- en aansluitingsmogelijkheden voegt ook de aanwezigheid van de nodige los- en laadvoorzieningen een belangrijke meerwaarde toe aan de efficiëntie en de gebruiksvriendelijkeheid van de waterweg. Daarom kunnen bedrijven in Vlaanderen  via een Publiek-Private Samenwerking (PPS) met het Vlaams Gewest binnen een redelijke termijn een overslaginstallatie op maat  realiseren.
 
In principe bedraagt het aandeel van de waterwegbeheerder 80 procent van de voor PPS in aanmerking komende kosten voor de aanleg van de infrastructuur, terwijl het aandeel van de private partner 20 procent bedraagt. Het bedrijf verbindt zich ertoe om de installatie minstens 10 jaar te benutten.
 
De verlenging van het PPS-programma is door de Europese Commissie goedgekeurd tot 2016.

Download hier de handleiding voor de aanvrager voor een publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties.

Het standaard-aanvraagformulier.