Jouw weg naar water

Onderzoek gratis de mogelijkheden voor je bedrijf...

Te vaak wordt nog gedacht dat binnenvaart onwerkbaar, traag en moeilijk is. Niets is minder waar.
De Vlaamse waterwegbeheerders (Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart), Voka en UNIZO sloegen de handen in elkaar en bieden je gratis de mogelijkheid om de transportstromen te laten onderzoeken door een transportdeskundige.
Een transportdeskundige staat het bedrijf bij in het ontdekken van de mogelijkheden van de waterweg voor het eigen goederentransport.


Gratis transportlogistieke scan helpt je besparen
De transportdeskundige voert een transportlogistieke scan uit van het bedrijf. Op basis van een analyse van de in- en uitgaande goederenstromen wordt nagegaan voor welk deel van het goederentransport de waterweg opportuniteiten biedt. De supply chain en de interne logistieke organisatie kunnen ook afgestemd worden op het geoptimaliseerde transportconcept. Met de ondersteuning van een transportdeskundige profiteer je maximaal van de kansen van het watertransport en kan je bedrijf flink besparen op het transportbudget.

Komt mijn bedrijf in aanmerking?
De benodigde volumes om de binnenvaart te gebruiken kunnen sterk variëren, van relatief klein tot zeer groot. Containers, maar ook bulk of gepalletiseerde goederen (bv. bakstenen) zijn perfect mogelijk.
Door nieuwe overslagtechnieken worden nu ook dwarsliggers en anderen zware materialen vervoerd via de binnenvaart. Ook de afstand naar het water is belangrijk, deze is best niet verder dan 20 km.
Wanneer de materiaalstroom van één bedrijf niet voldoende is om transport over water te verantwoorden, wordt de situatie bekeken worden voor verschillende bedrijven op hetzelfde bedrijventerrein.
Verrassend veel bedrijven kunnen hun transporten combineren. In de binnenvaart is de overslag
een kostenbepalende factor. Door de infrastructuur voor meerdere partijen te benutten kunnen grote kostenbesparingen gerealiseerd worden. In het bijzonder geldt dat voor goederen in containers. In de nabijheid van ieder bedrijf ligt momenteel al een containerterminal.

Wat doet een transportdeskundige?
De transportdeskundige brengt de vele opportuniteiten van watertransport voor een bedrijf in kaart. Deze dienstverlening wordt volledig gedragen door de waterwegbeheerder en is dus gratis voor de
geïnteresseerde bedrijven.

Hoe gaat hij te werk?
1. Eerst worden de in- en uitgaande materiaalstromen in kaart gebracht. De transportdeskundige maakt een inschatting van mogelijkheden voor watertransport op basis van de ligging van het bedrijf, de activiteit en de frequentie van de materiaalstroom. Hij gaat na of de nodige infrastructuur aanwezig is. Indien nodig kan hij het bedrijf in contact brengen met gespecialiseerde logistieke of andere bedrijven.
2. Op basis van deze analyse wordt een eerste kostenberekening en prognose opgemaakt.
3. Hierna kan als dat nodig is een detailanalyse worden uitgewerkt.

De dienstverlening van de transportdeskundige is niet enkel theoretisch, hij berekent het potentieel voor het bedrijf en helpt bij de verdere realisatie van je project van a tot z.

Interesse?
Wil je een materiaalanalyse laten uitvoeren of wens je de voordelen van de binnenvaart te kennen?
Contacteer dan de transportdeskundige van nv De Scheepvaart:

Ronny Neven
nv De Scheepvaart
Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel.: 011 29 84 00
E-mail: ronny.neven@descheepvaart.be