Bedrijventerreinen

nv De Scheepvaart beheert 850 ha watergebonden industrieterreinen. Ze worden in concessie gegeven aan bedrijven die de binnenvaart gebruiken voor de aan- en afvoer van grondstoffen en/of afgewerkte producten. Dat gebeurt vooral met langdurige overeenkomsten of met precaire vergunningen die jaarlijks kunnen worden verlengd.
 
Er is een grote vraag naar watergebonden terreinen. De bedrijven met een consessie of vergunning verbinden zich ertoe om een vastgestelde hoeveelheid goederen per jaar via de waterweg te transporteren.

Wens je meer informatie over onze bedrijventerreinen of de aanleg van een kaaimuur? Vul dan het informatieformulier in en stuur of mail het naar info@descheepvaart.be.